Φίλτρα Προϊόντων Φίλτρα Προϊόντων

Υλικά Επιγραφοποιίας & Εκτύπωσης

299,00
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 70, Matt, Πολυμερικό, 2D - Επίπεδες&Ελαφρά Καμπύλες, 7+ έτη "Long Term", Permanent , Διάφανο, Silicone-coated PE paper
Hexis Vinyl Polymeric 70μ, Series200 LongTerm, Matt, Adh:Clear Permanent, 1370mm x 45m
Απόθεμα
+

233,00
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 70, Gloss, Πολυμερικό, 2D - Επίπεδες&Ελαφρά Καμπύλες, 4-6 έτη "Medium Term", Permanent , Γκρι, Silicone-coated PE paper
Hexis Vinyl Polymeric 70μ, Series240 MediumTerm, Gloss, 1370mm x 45m
Απόθεμα
+

272,50
Πλάτος (cm): 160, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 70, Gloss, Πολυμερικό, 2D - Επίπεδες&Ελαφρά Καμπύλες, 4-6 έτη "Medium Term", Permanent , Γκρι, Silicone-coated PE paper
Hexis Vinyl Polymeric 70μ, Series240 MediumTerm, Gloss, 1600mm x 45m
Απόθεμα
+

233,00
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 70, Matt, Πολυμερικό, 2D - Επίπεδες&Ελαφρά Καμπύλες, 4-6 έτη "Medium Term", Permanent , Γκρι, Silicone-coated PE paper
Hexis Vinyl Polymeric 70μ, Series240 MediumTerm, Matt, 1370mm x 45m
Απόθεμα
+

272,50
Πλάτος (cm): 160, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 70, Matt, Πολυμερικό, 2D - Επίπεδες&Ελαφρά Καμπύλες, 4-6 έτη "Medium Term", Permanent , Γκρι, Silicone-coated PE paper
Hexis Vinyl Polymeric 70μ, Series240 MediumTerm, Matt, 1600mm x 45m
Απόθεμα
+

89,80
Πλάτος (cm): 105, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 100, Matt, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Γκρι, Craft Paper
Hexis Vinyl Monomeric 100μ, Series3000 ShortTerm, Matt, Adh:Grey Permanent, 1050mm x 45m
Απόθεμα
+

117,00
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 100, Matt, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Γκρι, Craft Paper
Hexis Vinyl Monomeric 100μ, Series3000 ShortTerm, Matt, Adh:Grey Permanent, 1370mm x 45m
Απόθεμα
+

78,00
Πλάτος (cm): 105, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 100, Gloss, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Διάφανο, Craft Paper

Hexis Vinyl Monomeric 100μ, Series3000 ShortTerm, Gloss, Adh:Clear Permanent, 1050mm x 45m

Απόθεμα
+

102,00
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 100, Gloss, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Διάφανο, Craft Paper
Hexis Vinyl Monomeric 100μ, Series3000 ShortTerm, Gloss, Adh:Clear Permanent, 1370mm x 45m
Δεν υπάρχει απόθεμα

119,00
Πλάτος (cm): 160, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 100, Gloss, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Διάφανο, Craft Paper
Hexis Vinyl Monomeric 100μ, Series3000 ShortTerm, Gloss, Adh:Clear Permanent, 1600mm x 45m
Απόθεμα
+

90,00
Πλάτος (cm): 105, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 100, Matt, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Διάφανο, Craft Paper
Hexis Vinyl Monomeric 100μ, Series3000 ShortTerm, Matt, Adh:Clear Permanent, 1050mm x 45m
Απόθεμα
+

117,00
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 45, Πάχος (micron): 100, Matt, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Διάφανο, Craft Paper

Hexis Vinyl Monomeric 100μ, Series3000 ShortTerm, Matt, Adh:Clear Permanent, 1370mm x 45m

Απόθεμα
+

Συνδυάστε τα με:

30,00

Συνδυάστε τα με:

30,00