Φίλτρα Προϊόντων Φίλτρα Προϊόντων

Υλικά Επιγραφοποιίας & Εκτύπωσης

93,00
Πλάτος (cm): 105, Μήκος (meters): 500, Πάχος (micron): 70, Gloss, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Monomeric 70μ, Gloss, 1050mm x 50m
Απόθεμα
+

121,00
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 500, Πάχος (micron): 70, Gloss, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Monomeric 70μ, Gloss, 1370mm x 50m
Απόθεμα
+

141,50
Πλάτος (cm): 160, Μήκος (meters): 500, Πάχος (micron): 70, Gloss, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Monomeric 70μ, Gloss, 1600mm x 50m
Απόθεμα
+

93,00
Πλάτος (cm): 105, Μήκος (meters): 500, Πάχος (micron): 70, Matt, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Monomeric 70μ, Matt, 1050mm x 50m
Απόθεμα
+

121,00
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 50, Πάχος (micron): 70, Matt, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Monomeric 70μ, Matt, 1370mm x 50m
Απόθεμα
+

141,50
Πλάτος (cm): 160, Μήκος (meters): 50, Πάχος (micron): 70, Matt, Μονομερικό, 1D - Επίπεδες, 2-4 ετη "Short Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Monomeric 70μ, Matt, 1600mm x 50m
Απόθεμα
+

252,50
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 50, Πάχος (micron): 70, Gloss, Πολυμερικό, 1D - Επίπεδες, 4-6 έτη "Medium Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Polymeric 70μ, Gloss, Flat surface, 1370mm x 50m
Απόθεμα
+

295,00
Πλάτος (cm): 160, Μήκος (meters): 50, Πάχος (micron): 70, Gloss, Πολυμερικό, 1D - Επίπεδες, 4-6 έτη "Medium Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Polymeric 70μ, Gloss, Flat Surface, 1600mm x 50m
Απόθεμα
+

252,50
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 50, Πάχος (micron): 70, Matt, Πολυμερικό, 1D - Επίπεδες, 4-6 έτη "Medium Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Polymeric 70μ, Matt, Flat Surface, 1370mm x 50m
Απόθεμα
+

295,00
Πλάτος (cm): 160, Μήκος (meters): 50, Πάχος (micron): 70, Matt, Πολυμερικό, 1D - Επίπεδες, 4-6 έτη "Medium Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Polymeric 70μ, Matt, Flat Surface, 1600mm x 50m
Απόθεμα
+

349,50
Πλάτος (cm): 137, Μήκος (meters): 50, Πάχος (micron): 70, Gloss, Πολυμερικό, 2D - Επίπεδες&Ελαφρά Καμπύλες, 7+ έτη "Long Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Polymeric 70μ, Gloss, Curved Surface, 1370mm x 50m
Απόθεμα
+

408,00
Πλάτος (cm): 160, Μήκος (meters): 50, Πάχος (micron): 70, Gloss, Πολυμερικό, 2D - Επίπεδες&Ελαφρά Καμπύλες, 7+ έτη "Long Term", Permanent , Silicone-coated PE paper
Hexis Laminate Film Polymeric 70μ, Gloss, Curved Surface, 1600mm x 50m
Απόθεμα
+