Προσοχή! Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Όροι Εγγύησης

Τα προϊόντα του AtlasOnline (εκτός των μη ηλεκτρονικών αξεσουάρ, όπως καλώδια, και αναλωσίμων) καλύπτονται με εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς τους.

1. Οποτεδήποτε, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης, παρουσιαστεί ελάττωμα στο προϊόν αποδιδόμενο σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει Δωρεάν Επισκευή του προϊόντος

2. Η περίοδος εγγύησης ισχύει από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αποδεικνύεται από έγκυρο έγγραφο (Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο ή Απόδειξη λιανικής πώλησης-αγοράς), από το οποίο προκύπτουν το όνομα του προμηθευτή, του αγοραστή, η ημερομηνία αγοράς, το είδος/μοντέλο του προϊόντος και η τιμή αγοράς.

3. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη όπως μπαταρίες.

4. Ευθύνη του AtlasOnline είναι η επισκευή του προϊόντος

5. Οι επισκευές που γίνονται υπό την εγγύηση ή η αντικατάσταση προϊόντος δεν επεκτείνουν τον χρόνο αυτής.

6. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν η βλάβη του προϊόντος προέρχεται από:

· Υπαιτιότητα του αγοραστή όπως κακή χρήση, αμέλεια και παραβίαση ή εσφαλμένη ρύθμιση, λειτουργία της συσκευής υπό τάση και συχνότητα διαφορετική της αναγραφόμενης σε αυτήν.

· Τυχόν επεμβάσεις, αλλαγές ή/και επισκευές που πραγματοποίησαν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

· Κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου που εγκαταστάθηκε ή από δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν μέσα σε αυτόν ή από φυσικές καταστροφές.

Καθώς επίσης και:

· Για οποιοδήποτε προϊόν, του οποίου ο αριθμός σειράς (Serial Number) έχει αφαιρεθεί.

· Σε περίπτωση που ένα βοηθητικό εξάρτημα το οποίο δεν παρέχεται ή συνιστάται από το AtlasOnline προκαλέσει προβλήματα ή βλάβες που συνδέονται με ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με το προϊόν.

· Αν η βλάβη προήλθε από μεταβολές της τάσης ή της συχνότητας του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Επικοινωνία με Τεχνική Εξυπηρέτηση-Service

Για το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης-service του AtlasOnlline τηλεφωνήστε στο 210-9845771.